Het liep gisteren storm tijdens dé nieuwjaarsbijeenkomst van de Brainport regio: The New Horizon. De bijeenkomst werd druk bezocht, de sfeer zat er goed in en er werd volop genetwerkt. Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport, John Jorritsma, sprak over de recente erkenning van de regio als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Hij hield een pleidooi om die status het komende jaar vooral ook te verzilveren. Daarbij gaf hij zijn visie op hoe we dat kunnen doen. 

Met de erkenning van de Brainport regio als één van de drie economische kernregio’s van Nederland door het Rijk was 2016 een cruciaal jaar voor Brainport. Onze regio is al jaren bepalend voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nauwere samenwerking met de andere twee economische kerngebieden, Amsterdam en Rotterdam, is van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Bovendien werken we daarmee aan het creëren van een internationaal concurrerend investerings- en vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en een aantrekkelijke regio om te wonen en te werken voor internationaal talent.
 
Voor 2017 staat een nieuw te ontwikkelen Nationale Actieagenda Brainport op het programma. Jorritsma: “Met deze agenda maken we duidelijk welke investeringen en bijdragen vanuit het Rijk nodig zijn om de kennisintensieve maakindustrie in Nederland te versterken. Met de Brainportregio Eindhoven als kloppend hart.” Hiermee maken we duidelijk welke investeringen en bijdragen vanuit het Rijk nodig zijn om onze regio echt te versterken. Kortom: wat is er nodig voor ons én voor Nederland?

De volledige speech vindt u hier. Voor nu wensen wij u een ondernemend en innovatief 2017!

Tot volgend jaar tijdens The New Horizon!

Foto-impressie 10januari 2017


dinsdag 10 januari foto's door Bram Saeys

Video-impressie 10 januari 2017


dinsdag 10 januari

Partners


In samenwerking met

Dit is een gezamenlijk initiatief van partners uit de Brainport Regio Eindhoven: